CM-Voordeel

CM-voordeel

CM steunt actieve kinderen en jongeren met een tegemoetkoming van maximaal 20 euro per jaarvoor:

  • openluchtklassen georganiseerd door scholen;
  • speelpleinwerking;
  • lidgeld voor jeugdverenigingen;
  • vakantiekampen van jeugdverenigingen.

Voorwaarden

·         Lid zijn van CM op het moment van betaling.

·         Zowel de betaling als de aansluiting of activiteit vinden plaats in 2012.

·         Bos-, zee- of sneeuwklas:

o    minstens één overnachting;

o    georganiseerd voor leerlingen van het lager of middelbaar onderwijs;

o    ingericht door een onderwijsinstelling, erkend door een ministerie van Onderwijs;

o    geïntegreerd in het lessenpakket;

o    gaat niet door in juli of augustus. 

·         Speelpleinwerking:

o    erkend zijn door de gemeente of de Vlaamse Dienst Speelpleinwerking.

·         Jeugdvereniging:

o    landelijk georganiseerd en erkend zijn door de Vlaamse overheid (uitgezonderd Kazou-vakanties).

Wat te doen?

De tegemoetkoming wordt op je rekening overgeschreven.

Jongens Chiro Molenbeersel