Wat is Chiro?

De Chiro is de grootste jeugdbeweging van Vlaanderen en Belgi�. Ze bestaat uit een kleine duizend groepen en een regionale en Vlaamse structuur die die groepen ondersteunt.

De Chirogroepen willen alle kinderen en jongeren in hun vrije tijd samenbrengen, zonder onderscheid. Via spel willen we hen ervaringen laten opdoen, leren samenleven, een kijk bieden op zichzelf en op de wereld.

De Chiro is meer nog dan spel, we willen een leerschool voor het leven zijn. Vertrekkend uit de leefwereld van kinderen en jongeren willen we met hen streven naar een Chirodroom: een wereld waarin de Chirowaarden graag zien, rechtvaardigeheid en innerlijkheid centraal staan. We werken hiervoor met onze Chiromethoden (de participatieve, de gemeenschapsgerichte en de intu�tieve methode).

Chiro is geen eiland, maar wil betrokken zijn op de brede gemeenschap. We willen jongeren aanzetten om een engagement op te nemen in de buurt en de samenleving. We willen hen vormen tot ge�ngageerde en kritische wereldburgers.

Met alle groepen samen bouwen we aan ��n jeugdbeweging.

Een Chirogroep wil aan alle kinderen en jongeren uit de buurt of het dorp elke week megasjieke activiteiten aanbieden. Dat gaat van denderende pleinspelen en nachtelijke sluipspelen, over sompige bekentochten en verrassende zoektochten, naar luikeelse zangstondes en creatieve expressies. Het Chirojaar begint in september en eindigt met een spetterend bivak in de zomervakantie.

In een Chirogroep wordt er aandacht besteedt aan momenten met de hele Chirogroep. De meeste activiteiten gebeuren echter per afdeling.�Een afdeling is een leeftijdsgroep. Er zijn meestal 5 afdelingen: de�speelclub (7 tot�10 jaar),�de rakkers (11�en 12 jaar), de toppers�(13�en 14 jaar), de kerels (15 en 16 jaar) en de aspi's (17�en 18 jaar). We zijn er bovendien van overtuigd dat we pas vanaf het tweede leerjaar een meerwaarde kunnen bieden en stellen daarom een minimumleeftijd.

De hele werking van de Chirogroep wordt verzorgd door de leidingsploeg: van activiteiten voorbereiden, kinderen en jongeren begeleiden, een bivakplaats zoeken, de financi�n�gezond houden, subsidies aanvragen, ouders bezoeken, naar de jeugdraad gaan, samen vergaderen... Zij beslissen wat er al dan niet gebeurt in hun Chirogroep.

De leidingsploeg bestaat uit jonge vrijwilligers. Zonder vergoeding stoppen ze wekelijks vele uren van hun vrije tijd in hun Chirowerking. Uit hun ploeg kiest de leiding ��n of twee groepsleid(st)ers. Zij bewaren het overzicht over de hele werking, zitten de vergaderingen voor en vormen een aanspreekpunt voor externen. Soms kiezen ze ook voor een volwassen begeleid(st)er die hen advies kan geven vanuit het gezichtspunt van iemand met wat meer levenservaring, met kinderen, enz.

Al houdt de Chiroleiding de touwtjes in handen, ze kunnen vaak een duwtje in de rug gebruiken. Ze kunnen daarvoor meestal rekenen op hun plaatselijke netwerk�van ouders, sympathisanten, vzw's, oudercomit�s, oud-leidingswerkingen, jeugddiensten, ander jeugdwerk, de gemeente, scholen, handelaars, de parochie en kernfiguren. Die netwerkpartners in de buurt kunnen een steun vormen voor een Chirogroep.
De steun van volwassenen is een belangrijke voorwaarde voor een goede Chirowerking, maar de Chiro is ook een open beweging, die iets wil uitstralen in de maatschappij.